Активности

Свечено пуштање во употреба на реновиран блок Ц

“Stand Up Comedy” со Марјан Ѓорѓиевски

Школа за танци

Учество на Домијада 2018

Учество на Домијада 2017

Домијада 2017

Домијада 2017

Припреми за Домијада 2016

Учество на Домијада Струга 2016