Контакт


Адреса: ул,,Студентска,,бр.2, Битола
Пошта : 7000 Битола
Телефон : 047 255 132
Мобилен : 071 235 353
Телефон / факс: 047 255 134
E-mail sdbitola@yahoo.com
Работно време: од 07:30 до 15:30
Пауза: од 11:00 до 11:30

Службено лице за информации од јавен карактер
е лицето Снежана Пажик, Раководител на одделение
за нормативно правни и човечки ресурси во
ДСД ,,Кочо Рацин,, Битола

Локација на Домот

    Вашето име (задолжително)

    Вашиот Email (задолжително)

    Предмет

    Вашата порака