Перална и Сушара

Во домот се инсталирани 4 професионални машини за перење на алишта и постелнина за студентите, со капацитет од 10 кг.
Исто така во домот се инсталирани и 4 професионални машини за сушење на алишта и постелнини за студентите со капацитет до 10 кг.
Во домот функционира и една професионална машина за пеглање на постелнина и други чаршафи.