Соопштенија и Информации

Работно време: од 07:30 до 15:30
Пауза: од 11:00 до 11:30

Соња Карапец – дипломиран педагог   тел.  047 255 132